Ugrožena multikulturalnost Vojvodine

„Nacionalizam je gladna moć vođena samoobmanom“ citat je legendarnog Engleskog pisca i novinara BBC-a Džordža Orvela. Pošto je to rečenica koja je mogla više puta kroz istoriju da opiše stanje društva i politike na prostoru Balkana nameće se pitanje – da li ona oslikava u velikoj meri i današnjicu i koliki uticaj ima na najveće žrtve nacionalizma, to jest nacionalne manjine?

Print screen: Wikipedia

Unutar Autonomne pokrajine Vojvodine zabeležen je najveći broj nacionalnih manjina.
Zabeleženo je da u Vojvodini živi oko 25 različitih nacionalnih zajednica koje ukupno predstavljaju oko 35% stanovništva ove pokrajine. Ipak, smatra se da Vojvodina preti da izgubi svoju multikulturalnost.

Mi smo zemlja koja ne samo da ima najbolje zakone kada je u pitanju položaj nacionalnih manjina, nego se zaista trudimo da se svi ti zakoni zaista sprovedu u praksi. Danas na Dan ljudskih prava, mi smo želeli da pokažemo da to čuvamo, da nam je izuzetno stalo da Srbija nastavi tim putem kada je u pitanju naš suživot, naše razumevanje i naša tolerancija“, istakla je za N1 Suzana Paunović, govoreći o društvenom statusu nacionalnih manjina u Srbiji.

Ipak, u kolikoj meri su zaista ispoštovana sva prava nacionalnih manjina i koliko se one osećaju komotno, prvenstveno na teritoriji Vojvodine, možemo videti po tome kako se to odražava na demografske podatke. Prema podacima poslednjeg popisa u RS, Hrvati spadaju u najugroženiju naciju. To je narod koji i dalje trpi negativne posledice događaja iz devedesetih godina prošlog veka.
Prema poslednjem popisu zabeležen je pad od 2002. do 2022. godine za približno 1% stanovnika. (sa 2, 78 na 1,87%). Zanimljivo je da je za 20 godina drastičan pad broja Hrvata u Vojvodini najviše zabeležen u periodu između popisa 2011. i 2022. godine.

Hrvati uglavnom ističu da je to posledica nacionalističke atmosfere u državi.
Bunjevačko pitanje predstavlja jedan od najtežih problema kada su u pitanju sveukupni hrvatsko-srpski odnosi, jer pokušaji razbijanja hrvatskog korpusa, koji traju još od perioda brutalnoga režima Slobodana Miloševića (a koji su uvijek prisutni u različitom intenzitetu), danas jesu sve više i više osnaženi, od d‌jelovanja SANU-a na odvajanju bunjevačkoga dijalekta iz hrvatskoga jezika, pa sve do uvođenja takozvanoga bunjevačkog jezika u službenu uporabu u Subotici u 2021. godini, pa čak i pokušaja da se ospori elementarna autohtonost i prisutnost Hrvata na ovim prostorima“, kaže Baštovanović za Al džaziru.

Print screen: hnl.org.rs/ Narodna nošnja bačkih Bunjevaca

Kako ističu, pitanje Bunjevaca je spor koji u velikoj meri utiče na Evropski put Srbije i otežava ga, zato što Srbija insistira na negiranju postojanja Hrvatske zajednice u zemlji. Takođe, ističu i kako su podložni raznim ucenama po pitanju izjašnjavanja na popisu. Procentualno gledano, jedna trećina Hrvatske nacionalne manjine je nestala u odnosu na 2002. što predstavlja veoma zabrinjavajuć podatak za položaj bilo koje zajednice.

Sličnu demografsku krizu doživljavaju i Mađari koji vekovima žive na ovim prostorima. Ako poredimo popis stanovništva 2022. i 2011. zabeležen je pad od 3%. S druge strane, broj srpskog stanovništva poslednjih decenija sve više raste i prema nekim procenama dostiže oko 50% porast u odnosu na osamdesete godine.

Print screen: Wikipedia/Mađari u Vojvodini

Kako ističu pripadnici nacionalnih manjina Vojvodine, demografska kriza se najviše odrazila na obrazovni sistem i medije na jezicima ugroženih grupacija koji se polako gase.

Vojvođanska višejezičnost je bogatstvo koje je na udaru nacionalističke politike, koja je od devedesetih godina afirmisala politiku u kojoj se kao neprijateljsko vidi sve što je drugačije i sve što je različito“, naveo je Potparol lige socijaldemokrata Vojvodine – Aleksandar Marton u saopštenju za javnost. Dodao je da se u medijima kojima su osnivači nacionalni saveti manjina „guši politički pluralizam i sprečava bilo kakva alternativa“, prema njegovim rečima to se odnosi pre svega na medije na mađarskom jeziku.

Marton je kazao da je, sa šest službenih jezika, Skupština Vojvodine, posle Evropskog parlamenta, najvišejezičnije predstavničko telo u Evropi.

Bez očuvanja višejezičnog bogatstva, nema ni vojvođanske autonomije. Pravo na obrazovanje i informisanje, kao i službena upotreba jezika i pisma, moraju biti maksimalno zaštićeni. Često su ova prava samo zapisana i ostaju mrtvo slovo na papiru“, kazao je Marton.

Da li je nacionalizam posledica vođenja pogrešne politike ili ukorenjen način funkcionisanja srpskog naroda, na samom kraju, nije toliko bitno. Ono što svakako jeste činjenica je da su nacionalističke ideje i dalje ukorenjene i još uvek spadaju u velike probleme našeg društva.

Komentari

Leave a reply

Molimo Vas, unesite komentar
Please enter your name here

Preporučujemo

Instagram

Jachim zoomira nedelju

Preporučujemo

Najnovije

GLEDAJ

Još