Da li veštačka inteligencija može zameniti prevodioce?

Veštačka inteligencija je simulacija ljudske inteligencije pomoću računarskih sistema. Programi kao što je ChatGPT, nude različite mogućnosti, od davanja brzih odgovora i informacija, do transkripta ili prevoda određenog teksta. Kako ovaj višejezični čet-bot omogućava prevode na više od 100 jezika, otvara se pitanje – da li će veštačka inteligencija zameniti prevodioce?

Istina, AI prevodi jesu značajno napredovali, a ChatGPT ima mogućnost da prevodi sa jednog jezika na drugi i da komunicira sa ljudima na način koji je prirodniji od ostalih alata, međutim ovakvo „mašinsko prevođenje” može poslužiti za jednostavne tekstove, ali ne i sadržaje koji zahtevaju kulturološke nijanse.

Veštačka inteligencija ne može u potpunosti zameniti prevodioce, ali može biti značajan pomoćni alat u stručnom prevođenju”, smatra Simona Popov, prevoditeljka i profesorka na Filološkom fakultetu u Beogradu.

I dodaje da kada je u pitanju stručno prevođenje može da pomogne čak i Google prevodilac, ali sve to slabo funkcioniše kada je u pitanju stručno prevođenje.

Ako je u pitanju stručno prevođenje Google Translate može da pomogne, ali ukoliko je u pitanju književno prevođenje tu slabo obavlja posao. Književno prevođenje  je zapravo čitav jedan proces koji zahteva mnogo više rada i razmišljanja nego stručno prevođenje, za koje postoje termini koji mogu da se potraže na nekom drugom jeziku i da napravite pandan. U tom smislu se veštačka inteligencija pokazala korisnom, ali na nekom minimalnom nivou”, zaključuje Popov.

Da i pored sve većeg korišćenja AI nema smanjenja potrebe za prevodiocima govori i podatak Američkog biroa za statistiku koji navodi da se očekuje porast zapošljavanja tumača i prevodioca za 20% do 2029. godine. Ljudi su takođe svesni postojanja homonima, reči koje se isto pišu a drugačije izgovaraju zbog čega imaju i drugačije značenje.

Da bismo bolje razumeli zašto programi ne mogu potpuno da odgovore zahtevima kompleksne tvorevine kao što je jezik,koji je jedinstven, sa puno homonima i reči koje je potrebno razumeti u duhu jezika, moramo da se vratimo na to kakav je zapravo princip mašinskog prevođenja. GALA (udruženje za globalizaciju i lokalizaciju) definiše mašinsko prevođenje kao „proces kada računarski softver prevodi tekst sa izvornog jezika na ciljani jezik bez ljudske intervencije.” Mašinsko prevođenje se oslanja na AI i generiše prevode kroz neuronske mreže, koje su prema IBM-u „podskup mašinskog učenja” koji je dizajniran da „imitira ljudski način na koji naši neuroni šalju signale jedni drugima.” Ovaj metod ispituje cele rečenice umesto samo jedne reči. Rezultat je prirodniji prevod sa tačnijim značenjem i rečenicama.

Ono što se takođe otvara ako etički, ali uskoro verovatno i kao zakonski problem, jeste pitanje autorskih prava, kao i toga koliko je delo veštačke inteligencije originalno, ukoliko se bazira na bazi podataka drugih autora.

Vi možete veštačkoj inteligenciji da postavite razne probleme za koje će vam ona dati rezultate, ali se tu postavlja pitanje autorskih prava. AI sve informacije izvlači iz velike baze podataka gde se nalaze sve moguće oblasti. Bio je primer gde je neko zatražio da mu se uradi jedan grafički prikaz, AI je iskoristila delove jednog poznatog grafičkog dizajnera nakon čega se oglasila njegova agencija zbog kršenja autorskih prava. Tako da je sve to veoma diskutabilno. Ja sam za to da se koristi, ali uvek treba da se bude obazriv i da se proveri sve to što vam nudi AI”, smatra Popov i dodaje da ipak nema strah od toga da će veštačka inteligencija zameniti prevodioce u bliskoj budućnosti.

Postoji gomila aplikacija kao što su „memoQ”, „Cad” alati, oni rade na drugačijem principu ali su opet samo dobri za stručno prevođenje. Google Translate se već smatra primitivnim sredstvom u odnosu na ostale. Veštačka inteligencija se pokazala kao korisna, ali za neku opštu konverzaciju i kao pomoć u književnom prevođenju, tako da mislim da nas neće zameniti u skorije vreme”, zaključuje Popov.

Komentari

Leave a reply

Molimo Vas, unesite komentar
Please enter your name here

Preporučujemo

Instagram

Jachim zoomira nedelju

Preporučujemo

Najnovije

GLEDAJ

Još