Ako ti je femicid važna tema – izađi na izbore

U toku političke kampanje i predstojećih izbora, Zoomer je uputio pitanja kandidovanim strankama i pokretima na parlamentarnim izborima. Odgovore su nam poslali pokret Da se struka pita i stranka Novog DSS-a. Za ostale kandidate na listi koji nam nisu poslali odgovore, istražili smo kako su u dosadašnjem periodu komentarisali teme koje su od značaja za mlade. U ovom tekstu, bavićemo se analizom pristupa stranaka i pokreta koji su pokazali prema inicijativi da se femicid uvede kao zasebn krivično delo. Ukoliko ti je ova tema bitna, informiši se o stavovima kandidata i izađi na izbore 17. decembra.

Kako komentarišete inicijativu da se femicid uvede u zakon kao zasebno krivično delo i šta je stav vaše stranke/pokreta na ovu temu?

PODRŽAVA INICIJATIVU I/ILI OSUĐUJE RAD INSTITUCIJA PO PITANJU FEMICIDA

Ova tema se takođe zadnjih godina naročito potencira. Svako ugrožavanje integriteta mora biti strogo kažnjivo. Ugrožavanje žena doživljavamo kao nasilništvo nad slabijim polom. To se ne rešava zakonima, već dizanjem standarda življenja, što posledično utiče na socijalnu svest i veći nivo tolerancije”, rekao je Vladimir Kovačević iz pokreta Da se struka pita.

Sindikat Sloga, Stranka Slobode i Pravde, Demokratska Stranka, Srbija Centar, Pokret slobodnih građana, Ekološki ustanak, Zeleno Levi Blok, Narodni Pokret Srbije i Novo Lice Srbije, to jest organizacije u okviru koalicije „Srbija protiv nasiljazajedno se zalažu za pojačanje rada i odgovornosti institucija, društvene reforme i ekonomsku podršku u okviru borbe protiv femicida.

Ferida Čustović je ispred Ženske mreže SSP-a istakla da je potrebno da se „posebno izdvoji oblik krivičnog dela ubistvo žena iz mržnje- femicid i to u okviru dela kojim se reguliše teško ubistvo”, kao i „hitno uvođenje jedinstvenog registra nasilnika, pooštravanje zakonskih kazni za nasilnike i veću osetljivost pravosudnog sistema na probleme žena koje su žrtve nasilja; obaveznu edukaciju o nasilju u školama i primenu efikasnih modela zaštita žrtve po ugledu na Austriju i Nemačku.

Predstavnice koalicije Srbija protiv nasilja dodatno su rekle da je potrebno reorganizovati centre za socijalni rad, izjednačiti plate žena i muškaraca, osnovati Centar za urgentno zbrinjavanje žrtava, kao i uvođenje dugogodišnjeg nasilja kao olakšavajuću okolnost kada žrtva povredi ili ubije svog nasilnika.

Slične zahteve i podršku žrtvama nasilja nad ženama izjasnili su Narodna Stranka, Dosta je bilo, Demokratska stranka, Zajedno i Dveri.

NE PODRŽAVA INICIJATIVU UVOĐENJA FEMICIDA KAO ZASEBNOG KRIVIČNOG DELA

Stefan Seratlić iz Novog DSS-a odgovorio je: „Porast nasilja nad ženama u Srbiji, naročito onog koje dovede do tragičnog ishoda, obeležje je sveopšteg sunovrata našeg društva, imajući u vidu da su upravo žene stub svake porodice, a samim tim i društva u celini. Postojeće krivično zakonodavstvo zaista nije loše koncipirano, ali institucije najčešće zakazuju na primeni zakona. Rešenje je potrebno tražiti na dva fronta, na sledeći način. Prvo, posledice bi trebalo tretirati kroz postojeće zakonodavstvo, uz sprovođenje reforme tužilaštava, tako što bi se rasformirala piramidalna struktura i tužilaštva potpuno razdvojila po stvarnim i mesnim nadležnostima. Na taj način bismo dobili nezavisna, rasterećena i aktivna tužilaštva koja su spremna da odgovore na najveće probleme građana i građanki. Drugo, uzroke bi trebalo otklanjati kroz promenu celokupne klime u društvu, prvenstveno kontrolom elektronskih medija u pogledu sadržaja koji plasiraju, a koji često propagira nasilje i nipodaštavanje, što preko televizijskih ekrana ulazi u kuće građana već nezadovoljnih svojim ličnim prilikama. Obzirom da krivično delo ubistvo već postoji, ne vidimo kako bi uvođenje krivičnog dela femicid dovelo do drugačijih rezultata na terenu, osim što bi formulacija krivičnog dela ubistva morala biti izmenjena, budući da postojeća definicija ne diskriminiše između muškaraca i žena.

DA/MOŽDA/NE

Premijerka Ana Brnabić je izjavila da se radi na akcionom planu, na tome radi međuresorna radna grupa i da će učiniti sve da se suzbije nasilje prema ženama.

NEMA INFORMACIJA

Nismo uspeli da dođemo do stavova Mi glas iz naroda, Ruske stranke, Zavetnika, Radikalne stranke, Socijaldemokratske stranke, Socijalističke partije Srbije i Pokreta obnove Kraljevine Srbije. Na osnovu analize saopštenja i javnih nastupa predstavnika i predstavnica ovih političkih partija i pokreta ne može se jasno zaključiti koji bi stav zauzeli po pitanju ovako formulisanog pitanja o femicidu.


Četvrtog decembra 2023. godine svim partijama i pokretima koje predstavljaju 18 lista kandidovanih na ovogodišnjim parlamentarnim izborima redakcija našeg portala je poslala pitanja koja smo percipirali kao pitanja od važnosti za mlade.
To su sledeće partije i pokreti: Srpska napredna stranka, Socijalistička partija Srbije, Srpska stranka Zavetnici, Srpska radikalna stranka, Srpski pokret Dveri, Narodni pokret Srbije, Pokret obnove Kraljevine Srbije, Nova Demokratska stranka Srbije, Savez vojvođanskih Mađara, Demokratska stranka, Stranka slobode i pravde, Zeleno-levi front, Zajedno – Moramo, Pokret slobodnih građana, Ekološki ustanak, Pokret za preokret, Udruženi sindikati Srbije Sloga, Novo lice Srbije, Stranka Srbija centar SRCE, Stranka pravde i pomirenja Sandžak, Narodna stranka, Dosta je bilo, Socijal-demokratska stranka, Mi glas iz naroda, Da se struka pita i Ruska stranka.
Do zaključenja ovog teksta, odgovore su poslali Vladimir Kovačević, nosilac liste „Srbija na Zapadu – Da se struka pita“ i Stefan Seratlić, predsednik omladine Novog DSS-a. 
O stavovima ostalih stranaka i pokreta na ova pitanja redakcija Zoomer.rs donela je zaključke na osnovu ranijih saopštenja stranaka i pokreta, kao i javnih izjava predstavnika i predstavnica ovih stranaka i pokreta. Ukoliko nam se do predizborne tišine neka od kontaktiranih stranaka ili pokreta javi sa odgovorima na postavljena pitanja – o tome ćemo odmah obavestiti javnost.
Redakcija Zoomer.rs

Ina Stanković
Ovo ćete srediti u montaži.

Komentari

Leave a reply

Molimo Vas, unesite komentar
Please enter your name here

Preporučujemo

Instagram

Jachim zoomira nedelju

Preporučujemo

Najnovije

GLEDAJ

Još