Ko radi kampanje za podizanje izlaznosti na izborima?

Na izborima se biraju politički subjekti ili stranke, od strane naroda koji im poverava obavljanje političke vlasti kao predstavničkom telu. Sami izbori predstavljaju temelj legitimiteta sistema državne vlasti i u Srbiji se parlamentarni i lokalni izbori održavaju svake četvrte, a predsednički svake pete godine.  

Izborna kampanja predstavlja kamen temeljac političkih partija pred same izbore i treba da obezbedi podršku birača. Osnovni cilj svake kampanje je pobeda na izborima, dok je umereni cilj ostvarivanje uticaja na odlučivanje u parlamentu, a minimalni ostvarivanje ili zadržavanje statusa parlamentarne stranke. U kampanjama se promovišu partije, kandidati, program i političke ideje.

Međutim, na to da li će birači izaći na glasanje utiču mnogi faktori, kao što su pol, starost, mesto stanovanja, nivo obrazovanja, etnička i religijska pripadnost. Tu dolazimo do strategije koja je usmerena na motivisanje birača na što veći izlazak na izbore – GOTV.

Šta je GOTV?

Ova strategija se zove „get out the vote (GOTV)” tj. „izađi na glasanje”. Ona opisuje napore usmerene na povećanje izlaznosti birača na izborima. U zemljama koje nemaju, ili ne sprovode obavezno glasanje, izlaznost birača može biti niska i tu su ovakve kampanje ključne u izbornim strategijama. GOTV kampanje nisu potrebne kada postoje efektivni sistemi obaveznog glasanja, osim možda za registraciju birača koji prvi put glasaju.

Strategija se sastoji od dve vrste napora. Prvi tip su opšte kampanje za registraciju birača i podsticanje na glasanje, koje sprovode izborne vlasti ili nestranačke organizacije. Druga vrsta je stranački rad usmeren na potencijalne birače koji će verovatno glasati na određeni način.

Kod nas je ova strategija korišćena septembra 2000. godine kada su predizborne kampanje organizovane pred predsedničke i parlamentarne izbore donele novi pristup političkom životu u terminima pristupa i finalnog rezultata. Nevladine organizacije su pokazale snagu i ujedinjenost tako što su se okupile u neformalnu mrežu predizbornih kampanja, pod nazivom IZLAZ 2000 – Nevladine organizacije za demokratske i fer izbore. Tom prilikom je više od 150 nevladinih organizacija učestvovalo u GOTV kampanjama i sprovelo više od 50 različitih projekata. Te godine su građansko nezadovoljstvo, ali i istraživanja javnog mnjenja, otkrila da će veliki broj građana apstinirati, što je pokazalo da je za demokratske promene neophodno motivisati što je više moguće glasača. Ciljevi IZLAZ 2000 bili su da omogući građanima da bolje razumeju izborni proces, povećaju broj građana koji učestvuju u izborima i povećaju broj građana koji aktivno učestvuju u izbornom procesu.

Postoje različiti vidovi GOTV kampanja. One se mogu obavljati telefonskim pozivima, biltenima, reklamama, nestranačkom direktnom poštom, vrata do vrata (kao direktna komunikacija sa građanima).

Koje GOTV kampanje vidimo ove godine?

GOTV kampanja koja se zasniva na principu „Door to door“ metodologije, iliti kampanja „od vrata do vrata“ na lokalu jeste kampanja „Ide glaskoja u Beogradu sprovodi Centar E8. U pitanju je društvena kampanja koja promoviše aktivizam mladih i političku participaciju građana u izbornim procesima. Aktivisti imaju zadatak da motivišu građane da ostvare svoje pravo glasa, bez obzira na svoje političke preferencije. Poštujući pravila apsolutne stranačke neutralnosti cilj ove kampanje je da podigne izlaznost na izborima, ali i svest o konceptu aktivnog građanstva i značaju učestvovanja u demokratskim procesima.

„Cilj nam je da dokažemo da je svaki glas na izborima važan i da mladi nisu apatični i nezainteresovani za društvo u kome žive“, navode organizatori kampanje.

Kampanju fokusiranu na medije i društvene mreže, pod nazivom „Zato, glasaj”, sprovodi CRTA. Svojom kampanjom CRTA poziva građane da izađu na predstojeće izbore i da izraze svoju volju, glasajući po sopstvenoj savesti. Ova kampanja se prvenstveno obraća potencijalnim apstinentima, sa ciljem unapređenja kvaliteta izbora i motivisanja građana da aktivnije učestvuju u demokratskim procesima.

Na svom sajtu imaju članke koji mogu pomoći potencijalnim glasačima svih starosnih dobi, tako da je to dobar edukativni primer koji može spremiti prvoglasače za ono što ih čeka na njihovom biračkom mestu. Pored toga, realizuju kampanje na društvenim mrežama, a sa emitovanjem su krenule i emisije na televizijama Nova S i Insajder Tv.

Motivacijom mladih za izlazak na izbore bavi se i KOMS. Krovna organizacija mladih duži niz godina bavi se istraživanjima relevantnim za mlade, uključena je u kampanje motivacije, a ove godine se ponovo bavi monitoringom predizbornih kampanja u kontekstu mladih. To čine na kreativne načine, kao što je kviz koji vam može pokazati koja politička opcija zastupa vaše vrednosti, ali i zanimljiv video format „Čoveče ne ljuti se“ u ko uz poznatu društvenu igru razgovaraju sa političkim liderima.

Naslovna fotografija: CRTA

Komentari

Leave a reply

Molimo Vas, unesite komentar
Please enter your name here

Preporučujemo

Instagram

Jachim zoomira nedelju

Preporučujemo

Najnovije

GLEDAJ

Još