Jachim Zoomira nedelju 096

Porodica je sve i čini je svako.

Porodicu sačinjava svaka osoba koja ima značajnu ulogu u životu pojedinca/ke. Porodica može uključivati osobu/e koja/e nije/su pravno povezana/e sa pojedincem/kom. Članovi/ce porodice čine supružnici/ce, partneri/ke i/ili osobe različitog i/ili istog pola i/ili roda. Koncept roditeljstva treba slobodno tumačiti bez ograničenja i time obuhvatiti zakonske roditelje i staratelje/ke, hranitelje/ke, roditelje i/ili starateljke koji/e su pripadnici/e LGBTIQ populacije i druge osobe koje imaju ulogu staratelja/ki.

Komentari

Leave a reply

Molimo Vas, unesite komentar
Please enter your name here

Preporučujemo

Instagram

Jachim zoomira nedelju

Preporučujemo

Najnovije

GLEDAJ

Još