Odlukom Vlade Srbije Prirodnjački muzej u Beogradu posle 125 godina prestaje da postoji?

Vlada Republike Srbije ima nameru da uskoro Prirodnjački muzej u Beogradu, jedini muzej prirodnjčkog tipa u zemlji, pretvori u radnu jedinicu Zavoda za zaštitu prirode Srbije navodi se u saopštenju za javnost muzeja.

„Ovih dana Vlada Republike Srbije ima nameru da Prirodnjački muzej u Beogradu, 125-godišnju instituciju sa bogatom istorijom i ogromnim nacionalnim značajem, pretvori u radnu jedinicu Zavoda za zaštitu prirode Srbije, koji je 1948.  godine osnovan na inicijativu Prirodnjačkog muzeja. Prirodnjački muzej je najstariji nacionalni muzej s kontinuitetom od osnivanja do danas. To je ustanova visoke akademske, kulturne i istorijske reputacije, i kao takav figurira u Zakonu o kulturi, Zakonu o kulturnim dobrima, i svim  dosadašnjim strategijama razvoja kulture Republike Srbije, uključujući i aktuelnu Strategiju za period od 2020. do 2029. godine. Muzej ima svoje zakonsko mesto i u aktuelnom nacrtu Zakona o muzejskoj delatnosti, pa čak i u Zakonu o zaštiti  prirode, kao i u mnogim drugim dokumentima. Čini se da je ovakva zamisao doneta bez dobre namere i promišljanja“, navodi se u saopštenju.

Takođe se u njemu nagoveštava da osim jednog zvaničnog razgovora kada je donedavnom pomoćniku ministra predočeno neslaganje sa ovom namerom, daljih dijaloga na ovu temu nije bilo jer pokušaji uspostavljanja dijaloga od strane Prirodnjačkog muzeja nisu nailazili na odziv nadležnih u Ministarstvu kulture i informisanja. (peticiju možete potpisati ovde)

Dodatna poteškoća već duže vreme za ovu ustanovu je i nedostatak prostora što stvara probleme oko postavljanja stalne izložbene postavke, smeštaja zbirki, bogatijih tematskih izložbi i organizovanja posebnih programa, naročito za decu.

Prirodnjački muzej je osnovan pod nazivom Jestastvenički muzej srpske zemlje 19. decembra 1895. godine aktom Ministra prosvete i crkvenih dela  Kraljevine Srbije. U njemu se danas čuva 125 zbirki sa preko 1,6 miliona primeraka stena, minerala, fosila, biljaka, gljiva, životinja, lovačkih trofeja i lovačkog oružja. U zbirkama se čuvaju i primerci vrsta biljaka i životinja  koje se više ne mogu naći na terenima Srbije, pa čak ni u Svetu. U okviru muzeja se nalazi i specijalizovana naučna biblioteka, među najstarijim na Balkanu koja sadrži preko 22 000 naslova knjiga, rukopisa, naučnih časopisa, geografskih i geoloških karata.

Komentari

Leave a reply

Molimo Vas, unesite komentar
Please enter your name here

Preporučujemo

Instagram

Jachim zoomira nedelju

Preporučujemo

Najnovije

GLEDAJ

Još