Šta uraditi da bi budućnost stvarno pripala mladima?

Koliko puta ste u životu pomislili da sam ovo znao ili znala ranije život bi mi danas bio drugačiji? Da li biste voleli da vam je neko dao svo moguće znanje i veštine koje su tu da osiguraju vašu sreću u budućnosti, vaš uspeh i vaš kvalitet života? Šta je mladima uopšte potrebno dati da bi budućnost stvarno pripala njima?

Odgovor na ovo pitanje postaviće se na regionalnoj konferenciji Future4Youth koju možete pogledati ovde:

A evo i šta o ovom događaju kažu njegovi pokrovitelji i organizatori CARE International Balkans sa sedištem u Sarajevu:

„Online konferencija je sastavni deo redovnih aktivnosti projektu Inicijativa mladića II (YMI – Young Men Initiative): “Promovisanje zdravijih životnih stilova među mladima u Srbiji osporavanjem rodnih stereotipa II”, i projekta „Muškarci i dečaci kao partneri u promovisanju rodne ravnopravnosti i prevenciji ekstremizma i nasilјa među mladima na Balkanu“ koji je podržavaju Vlade Švajcarske, Oak fondacija, Austrijska razvojna agencija i CARE International Balkans.

Cilj konferencije je da okupi sve zainteresovane i prikaže poslednje rezultate projekta “Inicijativa mladića” kao i da objavi osnivanje pokreta “Budućnost za mlade”. Ovaj pokret ima za cilj da okupi različite aktere i akterke civilnog društva, neformalne grupe građana i građanki, roditelje, nastavnike/ce, profesore/ke, mlade oko zajedničkog cilja – uvođenje obrazovanja o zdravim životnim stilovima u obrazovne sisteme širom Balkana.“

Oni ističu rezultate svog obimnog i važnog istraživanja:

„U maju i junu 2019. godine, izvršili smo kvantitativno istraživanje, na uzorku od 2.500 ispitanika  u BiH, Srbiji i Kosovu o kvalitetu obrazovanja o životnim veštinama. Prosečna ocena je 3 (gde je 5 najviša ocena). 88% ispitanika u BiH, 95% u Srbiji i 97% na Kosovu* smatra kako je obrazovanje o životnim veštinama nužno za mlade. 94% ispitanika u BiH, 84% u Srbiji i 96% na Kosovu* smatra kako bi obrazovanje o životnim veštinama trebalo da bude obavezan deo obrazovanja.

OVa fondacija upravo traži partnerstva sa dobronamernim, posvećenim i upornim pojedinicima i pojedinkama, organizacijama i institucijama, naročito sa mladima i njihovim roditeljima, nastavnicima/ama, vršnjačkim edukatorima/kama, sportskim trenerima/cama, socijalnim radnicima/ama, psiholozima/psihološkinjama i pedagozima/pedagoškinjama, aktivistima/kinjama i predstavnicima/ama visokoškolskih ustanova koji imaju istu viziju i vrednosti da bismo ostvarili ovaj važan cilj za svako društvo – adekvatno i primenjivo obrazovanje mladih.

Zoomer
Zoomerhttp://www.zoomer.rs
ZOOMER. Priča nove generacije.

Komentari

Leave a reply

Molimo Vas, unesite komentar
Please enter your name here

Preporučujemo

Instagram

Jachim zoomira nedelju

Preporučujemo

Najnovije

GLEDAJ

Još