Šta mladi očekuju od zdravstvenog sistema?

Platforma Zdravo dvadesete, u saradnji sa Krovnom organizacijom mladih Srbije (KOMS), predstavila je Povelju o zdravlju mladih, kao set smernica za unapređenje zdravstvenog položaja ove populacije. U izradi povelje učestvovalo je 50 mladih aktivista, studenata i zaposlenih u zdravstvenim institucijama iz gradova i opština širom Srbije. Povelja ima za cilj da pruži priliku mladima da se njihov glas čuje, kao i da drugim mladima, donosiocima odluka i relevantnim akterima, ukaže na značaj teme zdravlja mladih.

Povelja predstavlja značajan i celovit dokument, a među osnovnim stavkama izdvojili su se zahtevi da svi mladi moraju imati jednaka prava kada je reč o prevenciji, kao i zahtevi za obaveznost besplatnih zdravstvenih skrining pregleda, veća dostupnost stručnog kadra kada je reč o mentalnom zdravlju, bolja preventiva kada je reč o reproduktivnom zdravlju, ali i intenzivnija podrška roditeljima kada je reč o zdravstvenoj zaštiti mladih, kao i rad na demistifikaciji bolesti i podrška u borbi protiv predrasuda i diskriminacije.

 „Mladi su često zanemaren deo društva jer se veruje da nisu u velikom zdravstvenom riziku zbog svojih godina, ali kvalitet njihovog života i budućnosti, svakako zavisi od zdravlja. Ova Povelja je rezultat potreba koje su oni prepoznali kao ključne i na kojima i mi kao kompanija, ali i društvo kao celina treba da radimo kako bismo im omogućili kvalitetan život i zdraviju budužnost” istakla je Jelena Parojčić, izvršna direktorka za ljudske resurse u kompaniji Galenika.

Kao osnovne teme na kojima se Povelja zasniva, mladi su izdvojili načelo prevencije i preventivnih pregleda, zdravstvenu edukaciju mladih, poseban fokus je stavljen na mlade iz zdravstveno ugroženih ciljnih grupa, zdrave životne stilove i mentalno zdravlje mladih. Kroz svaki od ovih fundamentalnih principa mladi su izdvojili prava za koja se zalažu, izazove sa kojima se u praksi susreću, ali i smernice za unapređenje svake od ovih oblasti.

 „Zdravlje i blagostanje mladih jedan je od strateških ciljeva Nacionalne strategije za mlade 2015 – 2025, kao i deo predloga Nacionalne strategije za mlade Republike Srbije 2022 – 2030 koja je trenutno u finalnoj fazi razvoja i trebalo bi uskoro da bude usvojena. KOMS nastoji da aktivno radi na ostvarenju ciljeva Strategije, uključujući i one koji se tiču zdravlja mladih. Kroz projekat Zdravo dvadesete od 2021. godine istražujemo o navikama mladih u oblastima zdravlja, mapiramo probleme sa kojima se oni susreću i promovišemo fizičko i mentalno zdravlje i blagostanje kako među mladim ljudima, kao i javnim institucijama, organizacijama civilnog društva i drugim relevantnim akterima u oblastima zdravlja i omladinske politike. To je dugoročno pitanje društva koje utiče na dobrobit zajednice, a Povelja o zdravlju mladih značajan je dokument, neophodan za dalje unapređenje položaja mladih u oblasti zdravlja“ istakla je Miljana Pejić, generalna sekretarka KOMS-a ovim povodom.

Povelja je nastala kao rezultat dvodnevnih radionica u organizaciji Krovne organizacije mladih Srbije na kojima su mladi od 18 do 30 godina izneli svoje uvide kada je položaj mladih u zdravstvenom sistemu u pitanju.

Celokupan tekst Povelje o zdravlju mladih pročitajte ovde.

Naslovna ilustracija: Zombijana

Zoomer
Zoomerhttp://www.zoomer.rs
ZOOMER. Priča nove generacije.

Komentari

Leave a reply

Molimo Vas, unesite komentar
Please enter your name here

Preporučujemo

Instagram

Jachim zoomira nedelju

Preporučujemo

Najnovije

GLEDAJ

Još