Sposobne politike: Hoću da učim, neću da se mučim!

Zagovaračka neformalna grupa „Sposobne politike“ osnovana je pri Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Ona za cilj ima da aktivnim delovanjem svakodnevno ukazuje na poseban položaj studenata i studentkinja ali i da utiče na donošenje akata koji će na formalan način urediti podršku u okviru samog fakulteta.

Ideja je došla zbog autentične potrebe za viđenošću studenata koji se suočavaju sa nekim vidom poteškoća a siguran prostor u kome se oni obrazuju treba da bude pristupačan i otvoren za potrebe svih onih koji se okupljaju pod njegovim krovom.

Za ovu grupu prva instanca kojoj se obraćaju je njihov matični fakultet. Donošenjem i usvajanjem pravilinka Fakultet političkih nauka bio bi prvi u okviru Beogradskog univerziteta koji bi imao pravno regulisanu podršku studentima u vidu pravilnika kao i osobu zaduženu za poštovanje pravnog akta, poverenika.

Tokom studiranja ste sigurno primetili da se oko vas nalaze ljudi različitih potreba. Kako je studentski život izazovan, svi mi svakodnevno treba da se u hodu prilagođavamo novim okolnostima. Proces završetka fakulteta je dugačak i sigurno veoma nepredvidljiv.

Mogućnost slobodnog kretanja je jedno od osnovnih ljudskih prava i kao takvo moralo bi da se poštuje. Medjutim praksa nas uporno demantuje u tom smislu. Kao osoba sa invaliditetom koja se kreće uz pomoć invalidskog pomagala, konkretno hodalicu”, kaže Nevena koja je trenutno studentkinja Fakulteta političkih nauka u Beogradu.

Nemogućnost dolaska na fakultet predstavlja jednu veliku nepravdu. Student ili studentkinja dovedena u takvu poziciju nema suštinsku sistemsku pomoć. Ona traži svoje osnovno pravo koje stiče upisivanjem na fakultet da može da prisustvuje predavanjima i vežbama. Sam sistem po kojem studira nas vrednuje kroz dolaženje, što znači da svi treba da imamo potpunu i jednaku mogućnost.

Kada se odlučujemo na više obrazovanje, mi zapravo želimo ceo taj korpus znanja koji je dostupan jedino u fakultetskim ustanovama. Zamislite da se vaše kolege bore sa tim da dobiju osnovnu, potrebnu literaturu. Njihova želja za višim znanjima je ograničena tim da ih sistem unutar fakultetskih ustanova ne prepoznaje.

Ovo su samo neki od razloga zbog kojih je potrebna veća individualnost u vezi sa rešavanjem problema osoba sa nekom vrstom hendikepa. Sistem ih ne prepoznaje u dovoljnoj meri na mestu gde svi treba da budemo jednaki – obrazovanju. Oni su deo naše zajednice, ravnopravni sa nama i zbog toga je potrebno da njihovo školovanje dobije uređeniji vid i da im garantuje jednaku mogućnost.

Po završetku fakulteta svi mi postojemo zavisvni od tržišta rada. Pronalaženje prvog radnog mesta postaje izazovan i neizvestan proces. Sve kompetencije koje stičemo studiranjem treba adekvatno da nas pripreme i u neku ruku osiguraju prvo radno mesto. Fakultet mora da bude početna tačka njihovog prepoznavanja, mesto na kojem mogu da grade svoja interesovanja i imaju pristup višem obrazovanju.

Šta je to pravilnik?

Pravilnik je dokument koji služi da definiše usluge pomoći i podrške osobama sa invaliditetom tokom studiranja. Mora biti jasan i transparentan i dostupan svima, a u sklopu kampanje Sposobnih politika,  za njegovo sprovođenje biće zadužen/na poverenik/ca za pitanja za osobe sa invaliditetom.

Kako ti možeš da pomogneš?

Učenje nikom od nas ne treba da bude bolan, dugotrajan, neprijatan i diskriminišući proces. Sposobne politike zagovaraju da se usvoji pravilnik koji će na nivou, u prvom trenutku, garantovati prava studentima i studentkinjama Fakulteta političkih nauka. Takav akt bi bio osnov i uzor na nivou celog univerziteta. Usvajanjem na jednom od fakultetskih ustanova bi bio pravi primer kako jedna dugo zanemarena oblast može dobiti svoje rešenje. Svakom pojedincu je bitno da postoji mogućnost da ima jednake uslove tokom školovanja. Pravilnik nudi standard koji će svakom garantovati obrazovanje po meri i osećaj pripadnosti svojoj grupi i akademskoj zajednici.

Ovo je jedna od prvih aktivnosti kojom Sposobne politike kreću da stavljaju fokus na teme koje su problem mnogim mladim u našoj sredini. Bitno je da pratiš naše aktivnosti, zato što je ovo dugačak proces a tvoja pažnja nam je potrebna. Ukoliko vidiš u sebi potrebu da doprineseš našem radu, možeš da nam pišeš na našem facebooku i instagram profilu.

Zoomer
Zoomerhttp://www.zoomer.rs
ZOOMER. Priča nove generacije.

Komentari

Leave a reply

Molimo Vas, unesite komentar
Please enter your name here

Preporučujemo

Instagram

Jachim zoomira nedelju

Preporučujemo

Najnovije

GLEDAJ

Još