Nataša Kostantinović (Trag fondacija): Mladi su važan potencijal za razvoj društva

Trag fondacija je nedavno otvorila konkurs za mlade istraživače „Pokret Polet“, o čemu je Zoomer već pisao. U okviru ovog programa mladi istraživači dobijaju novčanu nadoknadu, kao i brojne edukacije i mentorsku podršku. Više o ovom konkursu razgovarali smo sa Natašom Konstantinović, koordinatorkom programa javnih politika u Trag fondaciji, koja je kao najveću dugoročnu korist programa istakla povećavanje šansi mladih za trajnim zaposlenjem i napomenula da je u prvom ciklusu podrške oko 90% mladih koji su primljeni na program bilo je nezaposleno, dok je po završentku programa statistika obratna.

Koji su glavni ciljevi programa „Pokret Polet“?

„Pokret Polet“ je trogodišnji program Trag fondacije kojim pružamo finansijsku i ekspertsku podršku organizacijama civilnog društva i mladim istraživačima da se bave istraživanjem socio-ekonomskih javnih politika i da kroz procese javnog zagovaranja iste unapređuju. Program se fokusira na tri teme: unapređenje socijalne zaštite, radnih prava i socijalnog preduzetništva. Uz edukacije i mentorski rad, udruženja građana i mladi istraživači sprovode kampanje javnog zagovaranja na nacionalnom ili lokalnom nivou i trude se da sistemski reše neke od problema koje su prepoznali u svojim zajednicama ili u čitavoj Srbiji. Mladi istraživači unose polet svojim znanjima i idejama koje koriste da pomognu organizacijama da što bolje istraže javne politike, čime daju doprinos stvaranju jednog pravednijeg društva. Ovaj program je finansiran od strane Evropske unije i s tim u vezi trudimo se da kroz njega naše socio-ekonomske politike približimo standardima evropskih zemalja.

Koja su ključna partnerstva i organizacije koje sarađuju na ovom programu, i kako doprinose ostvarivanju njegovih ciljeva?

Izuzetno smo zadovoljni što na ovom programu imamo sjajne partnere, poput Centra za socijalnu politiku i Koalicije za razvoj solidarne ekonomije. Oni su prevashodno zaduženi za pružanje stručne, mentorske podrške i prenošenje metodologije istraživanja javnih politika. Kolege i koleginice iz obe organizacije su izuzetni stručnjaci za teme socijalih politika i socijalne zaštite i razvoja socijalnog preduzetništva. Zahvaljujući njima, mladi istraživači mogu u potpunosti da se pouzdaju da će u svakom momentu dobiti komentare na svoje pisane radove i da će svaki put kada postave pitanje dobiti precizan i stručan odgovor, zasnovan na dugogodišnjem proučavanju ovih tema.

Trag fondacija je jedan od osnivača Koalicije za razvoj solidarne ekonomije i zajedno sa kolegama iz drugih organizacija je radila na izradi Zakona o socijalnom preduzetništvu, koji je usvojen u februaru 2022. godine.

Kako će mladi istraživači biti podržani tokom devetomesečnog edukativno-istraživačkog programa?

Mladi istraživači ovim devetomesečnim programom dobijaju obuke koje pohađaju zajedno sa udruženjima građana, prenošenje metodologije istraživanja javnih politika, mentorsku podršku tokom celog procesa istraživanja javnih politika i pisanja preporuka za unapređenje, i što je najvažnije kontakte udruženja građana sa kojima će sarađivati, kako na ovom projektu, tako možda i na nekom njihovom narednom. Osim toga, dobijaju i novčanu nadokandu za svoj rad u vidu 800 EUR bruto i nadoknade svih putnih troškova koji su vezani za terenske posete organizacijama i pružanje pomoći u njihovim aktivnostima.

Na osnovu dosadašnjeg iskustva, da li program pomaže mladima da se lakše zaposle? 

Ovaj program ne garantuje zaposlenje, ali ja se nadam i verujem da će nakon ovog programa šansa mladima za zaposlenje, barem u civilnom sektoru, biti daleko veća. Mi smo veoma zadovoljni što je jedna naša mlada istraživačica, koju smo kroz ovaj program spojili sa organizacijom PIN, koja je posvećena radu na zaštiti mentalnog zdravlja i pružanju psihosocijalne podrške, dobila posao baš u toj organizaciji još u toku trajanja programa.

Takođe, druga istraživačica je ostvarila uspešnu saradnju sa organizacijom Mame su zakon, i pomagala im je da istraže temu koja se tiče radnih prava žena zaposlenih po različitim osnovama bilo da su preduzetnice, zaposlene po ugovoru o delu, autorskom delu ili nekom drugom tipu ugovora. One se zalažu da sve žene bez obzira po kom osnovu su zaposlene treba da imaju jednaka prava tokom porodiljskog odsustva. Jako smo srećni što se i ona, nakon završetka ovog programa, zaposlila u jednoj poznatoj organizaciji civilnog društva iz Beograda.

Kako zainteresovani kandidati mogu da se prijave i koje uslove moraju da ispunjavaju?

Prijava na ovaj program je izuzetno jednostavna, sve što mladi treba da urade jeste da popune kratak onlajn prijavni formular u kome će sa nama podeliti osnovne podatke o sebi i motivaciju za prijavu, primer nekog svog istraživačkog rada i kratak video do 3 minuta trajanja u kome će odgovoriti na tri postavljena pitanja. Ne oklevajte i pošaljite svoju prijavu do 22.oktobra do 23:59.

Potencijalni kandidati su svi mladi akademski građani do 30 godina starosti, s tim što prednost dajemo onima koji studiraju ili su završili fakultete društvenih nauka. Važno je da se mladi zanimaju za sprovođenje istraživanja iz domena javnih politika naše zemlje, ali i uporednih praksi drugih zemalja i da su spremni da sarađuju sa organizacijama civilnog društva u njihovim pokušajima da ostvare izuzetno važne sistemske promene.

Više informacija o programu za mlade istraživače/-ice može se pronaći na linku: https://pokretpolet.tragfondacija.org/pokret-polet-otvoren-je-poziv-za-mlade-istrazivace/

Zoomer
Zoomerhttp://www.zoomer.rs
ZOOMER. Priča nove generacije.

Komentari

Leave a reply

Molimo Vas, unesite komentar
Please enter your name here

Preporučujemo

Instagram

Jachim zoomira nedelju

Preporučujemo

Najnovije

GLEDAJ

Još