Koji je glasački listić važeći, a koji nije?

Nevažeći glasački listić jeste nepopunjeni glasački listić, kao i glasački listić koji je popunjen tako da se ne može pouzdano utvrditi za koju je izbornu listu birač glasao:

  • glasački listić na kome je birač zaokružio ili podvukao više od jednog rednog broja ispred naziva izbornih lista
  • glasački listić na kome je birač zaokružio ili podvukao naziv više od jedne izborne liste
  • glasački listić na kome je birač zaokružio ili podvukao ime više od jednog nosioca izborne liste.

Koji je listić važeći?

Važeći glasački listić jeste onaj na kome je zaokružen jedan redni broj ispred izborne liste, glasački listić na kome je zaokružen naziv izborne liste, kao i glasački listić koji je popunjen na način iz kojeg se sa sigurnošću može zaključiti za koga je birač glasao, kao na primer:

  • ako je na glasačkom listiću birač zaokružio ili podvukao ime i prezime prvog kandidata na izbornoj listi,
  • ako je na glasačkom listiću birač zaokružio ili podvukao naziv ili deo naziva izborne liste,
  • ako su na glasačkom listiću istovremeno zaokruženi redni broj i naziv izborne liste i ime i prezime prvog kandidata.

Ako je glasački listić popunjen na način iz koga se može pouzdano utvrditi za koju izbornu listu je birač glasao, on će biti važeći uprkos tome:

  • što su na listiću ispisani ili nacrtani komentari, parole i druge poruke,
  • što su nazivi drugih izbornih lista ili redni brojevi ispred naziva drugih izbornih lista ili što su imena i prezimena prvog kandidata na drugim izbornim listama, precrtani

Naslovna slika: CRTA
Tekst je nastao u saradnji sa kampanjom ideglas

Komentari

Leave a reply

Molimo Vas, unesite komentar
Please enter your name here

Preporučujemo

Instagram

Jachim zoomira nedelju

Preporučujemo

Najnovije

GLEDAJ

Još